Financieel ‘out of the box’

Als je vorige tekst van Helen hebt gelezen (in ‘t Engels) zal je ongeveer hetzelfde verhaal herkennen… dit schreef ik al enige weken geleden…

In één van de voorbereidende gesprekken die Helen en ik voerden, kwamen we op het thema financies. Helen zou de plek aankopen en de lening dragen, maar er nog niet dadelijk voltijds gaan wonen. Ik zou er dadelijk intrekken en veel werk verrichten in de tuin, de boomgaard en het huis. Zou ik dan huur betalen? Dat leek redelijk, niet? Maar was er dan ook een vergoeding voor mijn vele werkuren? Hoe valt dat te compenseren? En wat als de samenwerking ooit stopt: is zij dan rijker geworden, met een ingerichte tuin en een opgeknapt huis, en ben ik even ‘arm’, financieel gezien dan?

Gelukkig was dit niet ons eerste ‘out of the box’ denken rond nieuwe financiële en economische modellen… vlug zagen we in dat dit de essentie is van het kapitalistische systeem: de rijken worden rijker, de armen blijven arm en de kloof wordt groter.

Er was geen enkele mogelijkheid dat we dit zouden kunnen oplossen tussen ons twee. De ‘doos’ zou groter moeten zijn… uiteindelijk is het ruimere kader het verhaal van het leven zelf… wie kan nu inschatten hoe het er over enkele jaren zal uitzien? Wat als de economische en financiële crisis echt gaat toeslaan? Het is toch niet te overzien hoe de wereld zal draaien over enige tijd…

We zijn verder niet meer naar financiële oplossingen gaan zoeken, maar zijn verder gegaan in het diepe vertrouwen dat we oplossingen zullen vinden als er nieuwe situaties ontstaan. We zijn ons gaan richten op de manifestatie van de plek; veel leuker!

De foto’s tonen de overgroeide boomgaard hoe we hem vonden, en dan na verschillende uren werk… de bomen worden zichtbaar nu het web van bramen en netels ten dele is verwijderd…

Advertisements
This entry was posted in Money, Storytelling. Bookmark the permalink.

One Response to Financieel ‘out of the box’

 1. iyeshe says:

  Here comes the translation:

  If you’ve read Helen’s previous entry (in English), you’ll recognize more or less the same story. I already wrote this a couple of weeks ago.

  In one of our early preparatory conversations, Helen and I came to the matter of finances. Helen would buy the property and take out the mortgage, but would not live full-time in the place yet a while. I would move in almost straight away and do a lot of work on the orchard, the garden, the house. Would I then pay rent? That seemed reasonable, surely? But would I then be paid for my many hours of work? You do you compensate that? And what if our collaboration were to end one day? Will she then get richer, with a nicely done-up house and beautiful garden, and will I still be as financially poor as ever?

  Fortunately, this was not our first time thinking outside the box around new financial models. We were quick to realize that this is the essence of the capitalist system: the rich get richer, the poor stay poor and the gap grows wider.

  There was no way that we could solve this just between the two of us. The box needed to get bigger… and ultimately, the wider frame is the story of life itself… who can guess what it will look like in a few years time? What if the economic and financial crisis gets really bad? It just isn’t possible to know how things will be in the future.

  So we didn’t try looking further into financial solutions, but proceeded in deep trust that we will find solutions as and when circumstances change. Instead, we turned our attention towards manifesting the place – much more fun!
  The photos show the overgrown orchard as it was when we arrived, and then after a couple of hours’ work. The trees become visible once the web of brambles and nettles has been cleared.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s