Cocreatieve wetenschap

Dit is een stukje dat ik al enige tijd geleden schreef – voor de aankoop een feit was; maar toch wil ik het graag hier publiceren zodat ieder het kan lezen. (probably Helen will translate this, sooner or later.)

Tijdens afgelopen winter kwam het boek Co-creative Science van Machaele Small Wright een paar keer op mijn pad en dus bestelde ik het. Ik ben zelf al jaren gefascineerd en bezig rond collectieve intelligentie, collectieve wijsheid en cocreatie. Maar dit was een andere wereld! Samenwerken met devas en natuurwezens!?

Ik moest eerste mijn kinderlijke kabouter en elfjes ideeën voorbij gaan en deze concepten verstaan in een voor mij bekend kader van energievelden, potentieel en manifestatie. Ik pikte uit het boek een simpele vorm van spiertesting (kinesiologie) en Helen zocht haar pendel weer op, na vele jaren.

En ze ging uittesten op de landkaart – en zelfs boven de Google map op haar laptopscherm! – waar onze plek zou zijn. Het was in de regio waar ik de laatste jaren had gewoond; ergens tussen Diest, Tienen en St.Truiden. En er stond iets te koop!

Uiteindelijk was dit niet het huis dat we wensten. Er waren enorme mogelijkheden, maar het was geen volledig ja; dus was het een neen. We gingen nog een andere plek bezoeken, maar diep van binnen wisten we dat het niet dé plek was. Helen ontving de boodschap dat de plek er was, maar nog niet vrij was en dat we gewoon moesten wachten. We zouden verwittigd worden.

Helens aanvoelen was dat we duidelijkheid zouden krijgen in april; en mijn aanvoelen was mei. Half april begonnen we beide te voelen dat het dichterbij kwam. De energetische spanning steeg en de verleiding was groot om toch naar een aantal aantrekkelijke plekken en huizen te gaan kijken, maar diep van binnen wisten we dat dit nog steeds niet dé plek was. Dus weer geduld oefenen, de innerlijke creatiespanning dragen en laten bestaan; èn blijven vertrouwen!

En toen kwam de email van het online immokantoor…

Wat als manifestatie gemakkelijk is!?!

Ons moto zal zijn: als het niet makkelijk gaat, dan klopt het niet.

Advertisements
This entry was posted in Manifestation. Bookmark the permalink.

One Response to Cocreatieve wetenschap

 1. iyeshe says:

  Cocreative science

  I wrote this piece some time ago – before the sale happened. But I still want to publish it here so everybody can read it.

  Last winter, the book Co-Creative Science by Machaelle Small-Wright crossed my path a few times, so I ordered it. I have personally been fascinated for years by, and working with, collective intelligence, collective wisdom and co-creation. But this was another world! Collaborating with devas and nature spirits?

  First I had to get past my childhood ideas of elves and pixies and approach these concepts through a framework that was more familiar to me: energy fields, potential and manifestation. From the book, I picked out a simple form of muscle testing (kinesiology) and Helen dug out her pendulum again after many years.

  And she started testing on the map – even using Google maps on her computer screen – to find where our place would be. It was in the area where I had been living in recent years; somewhere between Diest, Tienen and St. Truiden. And something was for sale there!

  This turned out not to be the place we were looking for. The potential was huge, but it wasn’t an absolute YES, so it was a no. We went to look at another place, but we knew deep down that that this wasn’t the place either. Helen received the message that the place was there, but not yet free, so we would just have to wait. We would be motivated.

  Helen sensed that we would get more clarity in April – for me it was May. Half way through April we both started feeling the place come closer. The energetic tension was increasing and there was a great temptation to go visit a number of attractive places and houses. But deep down we knew that these weren’t IT. So we practiced patience some more and continued to bear the creative tension and just let it be there – and kept on trusting!

  And then came the email notification from the real-estate website.

  What if manifestation was easy?

  Our motto will be: if it’s not easy, then it’s not right.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s