Permacultuur

Nog een tekstje dat ik enige tijd geleden schreef… maybe Helen translates it later…

Respect voor de aarde
Respect voor de mensen
Delen van overvloed

Permacultuur was al vele jaren in mijn aandachtsveld. Ik hoorde van een cursus in Vlaanderen, maar het was geen juiste timing. Vele winteravonden bracht ik door, al breiend, kijken naar de vele filmpjes op YouTube over dit onderwerp; sommige over heel praktische dingen en andere meer over de diepere achtergronden (zoals de drie ethische principes hierboven).

Ik vond het allemaal heel fascinerend, en vooral het voelt zo juist, omdat het de natuur als voorbeeld neemt. Voor mij is het een stap verder dan het biologisch telen van groenten. Zo, ik schreef me in voor een cursus die startte in het voorjaar. En Helen ging mee.

Dus dit hele project, dat we nu Dorpsstraat noemen, zal ons afstudeerproject worden voor onze permacultuur cursus. Het zal alle elementen in zich verenigen: van groentetuin tot bouwen, over wonen, boomgaard, verwarming, waterhuishouding enz.

Leren voor onszelf en ons leren delen…
Delen van de overvloed…
Je zal er meer over lezen in de toekomst!

Ondertussen is een grondstaal van de groentetuin opgestuurd voor analyse. We wachten af wat de resultaten daarvan zijn, en wat de opties zijn om onze grond te verbeteren.

Advertisements
This entry was posted in Permaculture. Bookmark the permalink.

One Response to Permacultuur

 1. iyeshe says:

  Here comes the translation!

  Permaculture

  Here’s another piece I wrote a while ago…

  Care for the earth
  Care for people
  Fair share

  I have been aware of permaculture for many years. I heard of a course in Flanders, but the timing wasn’t right. I spent many a winter evening knitting and watching YouTube videos about the subject – some about really practical things, others about the deeper background (like the three ethical principles above).

  I found it all very fascinating. Above all, it feels so right, because it takes nature as model. For me, it goes a step further than organically growing vegetables. So I signed up for a course starting in the spring – and Helen signed up too.

  So this whole project, that we’re now calling Dorpsstraat, will be our final project for the permaculture course. It will bring together all the different elements: from the vegetable garden to building, about living, the orchard, heating, water management – the lot.

  Learning for ourselves and sharing our learning…
  Sharing the surplus
  You’ll read a lot more in the future!

  In the meanwhile, soil samples from the vegetable garden have been sent for analysis. We are waiting for the results of that, to see what are options are for improving the soil.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s